You are using an outdated web browser. As such, this site will not look as it does on newer browsers.
Please consider upgrading your web browser, to a newer version. Thank you.

 
descriptive text
 
Wyjście na peron

Powrót na stronę główną

Powrót do wykazu stacji
phantom.gif
Stacja Przedkowice
Dawne nazwy stacji:
Przittkowitz (1894r.)
Gutweide  (1937r.)
Przodkowice  (1945r.)
Przedkowice  (1946r.)
Okres funkcjonowania:
(08.12.1894r. - 14.09.1991r.)
Obecny status obiektu:
Dom mieszkalny.

     Stacja w Przedkowicach (Przittkowitz) była stacją węzłową położoną na zachód od wsi Przedkowice na przecięciu szosy Żmigród (Trachenberg) – Kaszyce (Herrnkaschutz) z dawną drogą gruntową Dobrosławice (Dobrtowitz) - Osiek (Groß Ossig). Późniejszy kompleks stacyjny otoczony był trójkątem torów utworzonym przez linie: Sulmierzyce (Sulmirschütz)Trzebnica (Trebnitz Stadtpark), Przedkowice – Żmigród (Trachenberg Reichsbahnhof) i łącznicę północną, umożliwiającą bezmanewrową jazdę między Żmigrodem a Sułowem (Sulau). To właśnie przy niej w latach 1894-95 znajdował się pierwotny przystanek osobowy. Blisko cztery lata później przy budowie łącznika Przedkowic z Prusicami (Prausnitz), przebudowano układ torowy do ostatecznego trójkątnego kształtu. Dodatkowo w miejscu skrzyżowania dróg i bezpośredniego toru do Żmigrodu i Prusic postawiono pierwszy budynek dworca z pruskiego muru, najprawdopodobniej podobny do tego z pobliskiego Sułowa - podnosząc tym samym rangę stacji.

     Dokładne daty wzniesienia budynków w trójkącie torów nie są znane. Faktem jest, iż obiekty te nie znalazały się na pierwszych technicznych mapach z trasy, co wskazuje iż powstały za czasów funkcjonowania kolejki. W 1954r. dom murowany, parterowy z poddaszem mieszkalnym i balkonem, o dachu mansardowym krytym karpiówką adopto- wano na dworzec. Z pobliskiego peronu doprowadzono doń betonowy chodnik; wejście umożliwiono dwoma syme- trycznymi ciągami schodów równolegle do elewacji. Co ciekawe połowie lat 70. ponownie przywrócono mu funkcję mieszkalną: zmieniono przy tym układ pomieszczeń, zamurowano okno i jedne drzwi w elewacji frontowej, wymieniono poręcze a także balustrady na schodach i balkonie. Na przeciw dworca przy torze relacji Sulmierzyce (Sulmirschütz) - Prusice (Prausnitz) znajdował się peron ziemny, ze ścianką oporową z elementów betonowych, pokryty płytkami chodnikowymi, rozbudowany na początku lat 50tych na peron o długości 60 m. - stosownie do zmian nadrzędności tego kierunku nad kursami do Żmigrodu (Trachenberg Reichsbahnhof).

     Dla pociągów obsługujących połączenie ze Żmigrodem (Trachenberg Reichsbahnhof) przeznaczony był drugi, mniejszy peron ziemny o długości 20 m. pokryty płytkami chodnikowymi i ściance oporowej z elementów beto- nowych oraz znajdujący się w miejscu przedwojennego dworca, murowany, otynkowany współczesny budynek poczekalni i magazynu służby drogowej. Po drugiej stronie drogi do Dobrosławic (Dobrtowitz) umiejscowiona była
- istniejąca do dziś - waga wozowa o nośności 6 ton, z drewnianym pomostem z bali i kantorem wagowego wykonanego z blachy falistej na betonowym fundamencie.

      Za budynkiem dworca w trójkącie znajdowały się: służbowy budynek mieszkalny – parterowy, murowany,
z poddaszem mieszkalnym (mansardą), kryty wysokim, dwuspadowym dachem; natomiast w północnej części stacji parterowy murowany budynek z wysokim dwuspadowym dachem. Wszystkie wraz z dworcem otoczone były sadem
i ogrodzone płotem z siatki stalowej, betonowych prefabrykatów oraz drewnianych sztachet. Prawdopodobnie domy te zostały przejęte przez PKP dopiero na przełomie lat 40/50-tych. Przed wojną kolejka nie posiadała tu własnych lokali mieszkalnych.

     W 1914 r. zarząd przymierzał się do budowy nowej poczekalni na przystanku w Przedkowicach - niewielkiej wiaty o wysokości 2,1 m i szerokości 2,7 m. Na zbyt skromne, a czasami wręcz prymitywne wyposażenie stacji, przystanków oraz wagonów kolejki skarżyło się wiele osób i organizacji korzystających z jej usług. Co ciekawe protokół zdawczo-odbiorczy kolejki z 1947 roku wymieniał na stacji budynek o konstrukcji szachulcowej
o powierzchni zabudowy 29,15 m2 i kubaturze 73,6 m3, zapewne analogiczny do tego w Sułowie (Sulau).

     Do końca lat 50-tych stacja prowadziła całą dobę pełną ekspedycję osób i towarów, później wyłączono odprawę zwierząt. W 1966 r. ekspedycja osobowa i towarowa funkcjonowała tylko w porze dziennej. Administracyjnie i tech- nicznie stacji podlegały przystanki: Dobrosławice (Dobrtowitz), Osiek (Groß Ossig), Powidzko (Powitzko), Książęca Wieś (Fürstenau), Przewory Milickie (Steinerne Säule). Od 1974 r. zlikwidowano obsługę (pozostały tylko przesyłki całowagonowe na podstawie umowy). Administrację stacji przejęła Trzebnica Gaj(Trebnitz Stadtpark), od 1978 r. Sułów Milicki (Sulau) a od ok. 1985 r. Milicz (Militsch Kleinbahnhof). Przedkowice stały się przystankiem osobowym
i nieobsadzonym posterunkiem odgałęźnym oraz posterunkiem odstępowym telefonicznym.

     Ok. 200 m za stacją w stronę Sułowa z prawej strony znajdowała się bocznica prywatna o długości 1,9 km do majątku w Kaszycach (Herrnkaschütz). W 1912 r. dzierżawca majątków Lange z Kaszyc Milickich zawarł z zarządcą kolejki umowę w sprawie budowy i eksploatacji bocznicy z Przedkowic do Kaszyc Milickich (Herrnkaschütz). Bocznicę budowano do ok. 1915 r. ciągnąc równocześnie w tym kierunku linię telefoniczną. Umowa była krótkoer- minowa a kolejka eksploatowała bocznicę na potrzeby majątków w Kaszycach (Herrnkaschütz und Grosskaschütz)
aż do 1928 r. w charakterze bocznicy publicznej. Odnogę ostatecznie zlikwidowano po 1945 r.Zostaw Swój Komentarz...

spóźniony pasażer napisał(a) dnia 2014.02.22 o godz. 22:08:
Łezka się w oku kręci. Szacunek dla Autorów strony - oby starczyło sił i materiałów, na uzupełnienie trasy o zdjęcia pozostałych odcinków. Dziękuję za piękna podróż sentymentalną.